• AKCEPT CZ a.s. | Váš odborník na izolace
AKCEPT CZ a.s.

Libušská 10/222, Praha 4

Telefon

+420 241 471 033

E-mail

akcept@akcept.cz

Komponenty

Asfaltové izolační pásy

E-SHOP

Dodáváme materiály pro hydroizolace střech a staveb, hydroizolace základů, podlah, proti zemní vlhkosti, proti vodě, radonu, tepelné a zvukové izolace . V naší nabídce najdete modifikované asfaltové izolační pásy, podkladní asfaltové pásy a parotěsné zábrany, samolepící izolační pásy, asfaltové pásy na střechu a další izolační materiály. Podrobné informace o našich produktech naleznete v následujícím přehledu izolačních a hydroizolačních materiálů, rozdělených podle použití.

Izolační pásy
Izolační pásy
Izolační pásy
Izolační pásy

IZOLACE SPODNÍCH STAVEB


Izolace proti zemní vlhkosti a radonu

Izolace spodních staveb proti vlhkosti, vodě a radonu v našich klimatických podmínkách vychází ze situace dané stavby (hydrogeologických podmínek staveniště) – z jejího půdorysu, umístění v terénu a také v neposlední řadě na výsledku radonového měření. Dle výsledků měření a již zmíněných podmínek zvolíme správnou skladbu hydroizolačního souvrství a řešení všech detailů, aby byl zaručen funkční izolační systém po celou dobu životnosti stavby.

Izolační systémy pro izolace proti zemní vlhkosti a proti tlakové vodě jsou různé, s odlišnými nároky na jejich vlastnosti. V případě izolace proti radonu jsou nároky na ochranu staveb také jiné. Kvalitativní požadavky na hydroizolaci jsou nejvyšší v případě zakládání pod hladinou spodní vody, kde je nepropustné podloží. V případě propustného a suchého podloží musíme dbát na vyšší ochranu proti prostupnosti radonu.


Ochrana staveb proti radonu z podloží

Ochrana proti pronikání radioaktivních plynů z podloží se stala předmětem základního výzkumu firmy INDEX S.p.A. Vznikly speciální elastoplastomerické směsi destilovaného bitumenu vyznačujícího se extrémní kompaktností zajišťující neprostupnost radonových plynů.

Asfaltové izolační pásy ARGO a VIS jsou plastomerické a jsou vhodné pro běžné izolace základových desek.
Asfaltové izolační pásy ELASTOCENE, EXTENSA FIL, FLEXTER TESTUDO a HELASTA jsou elastomerické a jsou vhodné v nejnáročnějších podmínkách.
Modifikované asfaltové pásy s kvalitní výztužní vložkami se můžou klást volně.


Izolační pásy

Izolační pásy

IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS


SELFTENE Teraso

Rekonstrukce balkónu je nyní snazší díky samolepícímu pásu SELFTENE Teraso. Speciální samolepící izolační pás pro rekonstrukce a stavby balkónů a teras.

Na samolepící pás SELFTENE Teraso můžeme přímo pokládat dlažbu do lepidla bez použití vyrovnacího betonového potěru.

HYDROIZOLACE


Izolační systémy plochých a šikmých střech

Životnost a funkčnost hydroizolačního souvrství závisí na správném návrhu, zpracování a použití izolačních materiálů. Při navrhování vodotěsných izolací pro střešní konstrukce je nutno postupovat v souladu s předpisy izolační, tepelné a protipožární ochrany a normami stavebních materiálů.


Pro izolace plochých a šikmých střech nabízíme:
  • › SBS modifikované asfaltové izolační pásy
  • › Elastoplastomerické
  • › APP modifikované asfaltové izolační pásy
  • › Samolepící izolační pásy
  • › Podkladní asfaltové pásy a parotěsné zábrany
  • › Dekorativní asfaltové izolační pásy

Izolační pásy

Izolační pásy

Navrhujeme špičkové asfaltové izolační pásy pro hydroizolaci střech jako finální vrstvy, mezivrstvy a podkladní vrstvy. Modifikované asfaltové pásy (SBS a APP) mají různé nosné vložky a finální úpravu buďto břidličnou, nebo keramickou s dekorativním vzorem 3D.Materiály pro hydroizolace střech se vyznačují vysokými kvalitativními parametry s vysokou odolností vůči klimatickým změnám, dlouhou životností a snadnou zpracovatelností.

Izolační pásy

Izolační pásy

ZATEPLOVACÍ STŘEŠNÍ SYSTÉMY


PROTHERMO PUR

Tepelná izolace PROTHERMO PUR je vhodná jako dodatečné zateplení stávajících plochých a šikmých střech ale i novostaveb. Systém PROTHERMO PUR vyvinula italská společnost INDEX S.p.A.


THERMOABASE PUR

Tepelná izoláce Thermobase PUR je na bázi tvrdého samozhášivého polyuretanu. Na spodní straně je asfaltová vrstva, která umožňuje lepší adhezi k podkladu (stávající asfaltová izolace). Na vrchní straně je nakašírovaný modifikovaný asfaltový pás se skelnou nebo polyesterovou nosnou vložkou. Kašírovaný pás má po stranách přesahy. Přetavením dosáhneme kompaktní podkladní hydroizolační vrstvu. Na kašírovaný pás je možné celoplošně natavovat asfaltové izolační pásy. Tepelná izolace je chráněná proti poškození plamenem PB hořáku. Thermobase PUR se dodává v tloušťce od 30 do 80mm a šířce 1 m. Standardní dodávky jsou 40 a 60mm.

ZVUKOVÁ IZOLACE


Akustická izolace

Zvuk působí na náš centrální nervový systém. Snažíme se proto tento smyslový vjem zejména jeho hlasitost korigovat. Akustická izolace slouží pro snížení přenosu zdroje zvuku v obytných prostorách. Základní hodnotící normou je ČSN 73 0532.

Stavební výrobky pro vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost musí splňovat normativní požadavky dle ČSN 73 0532 na hodnoty zvukové izolace. Norma řeší zvukové izolace mezi místnostmi ležícími vedle sebe a použití konstrukcí, které tvoří hranici mezi jednotlivými prostory. Dle ČSN 73 0532 musí být splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost mezibytových příček a stěn R´w = 53 dB.FONOSTOP TILE

FONOSTOP TILE je multifunkční samolepící akustický izolační materiál pro přímou aplikaci na podlahy pro tlumení kročejů. Jednovrstvý, hydroizolační podkladní oboustranně samolepící pás pro tlumení kročejů vhodný pro přímou pokládku keramické a přírodní dlažby, a dřevěné podlahy bez použití lepidla.